Kulturmiljöer främjar den enskilda människans känsla av trygghet och förankring i

tillvaron samt förståelse människor emellan. Kulturhistoriskt intressanta miljöer oavsett

ålder bör uppmärksammas och tas tillvara. Alla har sin historia.


Kulturgrafik vill med olika former av dokumentationer lyfta fram vårt

kulturarv,för att väcka ett intresse både för det lilla i vår närhet

och för det stora som är mer tydligt och märkbart.


Vi på Kulturgrafik har olika bakgrunder såsom jurist och formgivare

med en gemensam stark känsla för äldre hus och kulturmiljöer.Eva Schiller och Maria Zeilon